Pohybový workshop pro jezdce na koních

Funkční trénink pro vyvážený sed jezdce
Funkční trénink pro vyvážený sed jezdce

Jezdec a kůň jsou jedno tělo.

Jejich pohyb je propojen. 

Jestliže chceme, aby se kůň pohyboval uvolněně vpřed se silným odrazem ze zádě, aby byl ohebný a prostupný, je potřeba se podívat, zda mu to tělo jezdce umožní. 

Všechno napětí, ztuhnutí, nadměrné hrbení či prohýbání se na hřbetě koně násobí. Shrbená záda nevyřešíme tím, že stáhneme ramena dozadu. Tím pouze přidáme další napětí. Cílené cvičení, ale může obnovit optimální držení těla, pružnost i sílu.

 
Pojďme podpořit stabilní střed těla, pohyblivost kyčlí, kotníků, ramen i páteře. Když bude Tvé tělo prostupné, umožní prostupný pohyb i Tvému koni.